Odvjetnici · Odvjetnik · Dan Marinović

Dan Marinović

Ured: MARINOVIĆ-NIŽIĆ I PARTNERI

Ulica: Plemića Borelli 1
Poštanski broj: 23000
Grad: Zadar
Email: marinovic@zd.t-com.hr
Tel: 213 214
GSM: 098/432 245
Fax: 224 488
QR vCard odvjetnik:
QR vCard koda odvjetnici Dan Marinović