Odvjetnici · Odvjetnik · Juraj Marinić

Juraj Marinić

Ured: Inge Ilin i Juraj Marinić

Ulica: Gundulićeva 5
Poštanski broj: 31000
Grad: Osijek
Email: ilin-marinic@odvjetnicki-ured.com.hr
Tel: 208 090
GSM: 091/785 4647
Fax: 208 090
QR vCard odvjetnik:
QR vCard koda odvjetnici Juraj Marinić